Friday, 30 September 2011

Konsep Daya

  • Daya ialah tarikan atau tolakan yang dikenakan ke atas sesuatu objek.
  • Daya tidak boleh dilihat tetapi kesan daya boleh dirasa dan dilihat.
  • Berikut menunjukkan beberapa contoh tindakan yang melibatkan daya tarikan dan tolakan ;